Obec

Újezd u Plánice

Get Adobe Flash player
Údaj
Kód obce 578 321
Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) 4742
Orná půda (ha) 993
Chmelnice (ha) -3
Vinice (ha) -3
Zahrady (ha) 83
Ovocné sady (ha) -3
Trvalé trávní porosty (ha) 1423
Zemědělská půda (ha) 2493
Lesní půda (ha) 1743
Vodní plochy (ha) 53
Zastavěné plochy (ha) 63
Ostatní plochy (ha) 413
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 264
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybolov 23
Průmysl 73
Stavebnictví 33
Doprava a spoje 13
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 83
Ostatní obchodní služby 33
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 23
Školství a zdravotnictví 13
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 23
podle právní formy Státní organizace -3
Akciové společnosti -3
Obchodní společnosti 13
Družstevní organizace -3
Peněžní organizace - počet subjektů -3
Živnostníci 204
Samostatně hospodařící rolníci -3
Svobodná povolání 14
Zemědělští podnikatelé 13
Ostatní právní formy 33
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 15
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní 16
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba .
Hřbitov .
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny -3
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 4743
Počet katastrů 12
Počet územně technických jednotek 13
Počet částí obce 12
Obyvatelstvo Živě narození celkem 27
muži -7
ženy 27
Zemřelí celkem 57
muži 27
ženy 37
Přirozený přírůstek celkem -37
muži -27
ženy -17
Přistěhovalí celkem 37
muži 27
ženy 17
Vystěhovalí celkem 37
muži 27
ženy 17
Saldo migrace celkem -7
muži -7
ženy -7
Přírůstek/úbytek celkem -37
muži -27
ženy -17
Počet bydlících obyvatel k 31.12. .
muži 623
ženy 483
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 133
muži 63
ženy 73
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem .
muži 453
ženy 303
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 223
muži 113
ženy 113
Školství1 Mateřská škola .
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) .
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) .
Střední odborné učiliště .
Gymnázium .
Střední odborná škola (vč.zdravotnické) .
Škola speciální .
Základní umělecká škola .
Vysoká škola-počet .
Jazyková škola .
Vyšší odborná škola .
Sociální oblast Ústavy sociální péče pro dospělé .
Ústavy sociální péče pro mládež .
Domy s pečovatelskou službou -3
Domovy důchodců .
Domov-penzion pro důchodce .
Úřad práce - počet úřadoven .
Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru .
Sport Koupaliště a bazény 16
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) .
Tělocvičny (vč. školních) .
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 16
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -3
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -3
Ambulantní zařízení -3
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -3
Nemocnice -3
Detašované pracoviště nemocnice -3
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -3
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -3
Ostatní lůžková zařízení -3
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé -3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -3
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa -3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -3
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -3
Samostatná ordinace lékaře specialisty -3
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -3
Ostatní samostatná zařízení -3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -3
Zařízení lékárenské péče -3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -3
Jesle -3
Další dětská zařízení -3
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -3
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -3
Okresní zdravotní ústav -3
Transfusní stanice -3
Poznámky
1 školní rok 2005/2006
2 období: 1.1.2010
3 období: 31.12.2009
4 období: 31.12.2010
5 období: 31.12.2002
6 období: 31.12.2006
7 období: rok 2009

kontakt

Obecní úřad

Újezd u Plánice č.p. 25

339 01   Klatovy

IČ: 43313817   DIČ: CZ43313817

 

Úřední hodiny:

Pondělí 9:00 - 12:00
Středa 12:00 - 16:00
Pátek 9:00 - 12:00


Tel.: +(420).727.806.348

Email: ou@ujezd.jz.cz

 

Kde nás najdete:

kontakt

 


 

Oficiální internetové stránky obce Újezd u Plánice.

Copyright © 2015 Dr. Online. Všechna práva vyhrazena.

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací zde.

Byl(a) jsem s tímto faktem seznámen(a).

EU Cookie Directive Module Information